Vítáme Vás na stránkách školy

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání žáků již od roku 1967. Součástí školy je i Domov mládeže pro naše studenty a studentky. Služby pro veřejnost: autoškola, školení, servis vozidel a další.

Úvod


Naše škola vždy připravovala žáky v učebních a studijních oborech i nástavbovém studiu se zaměřením na automobily a silniční dopravu. V současné době jsou to dva tříleté učební obory - Mechanik opravář motorových vozidel a Karosář a čtyřletý studijní obor Autotronik.

Součástí výuky žáků školy je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B+C. Žákům naší školy také zajišťujeme možnost absolvovat kurz Profesní způsobilost řidiče, jehož absolvování rozšíří možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Můžete se podívat na videoklip o naší škole.

 

Aktuality

13.10.2020: Uzavření školy

Vážení rodiče, vážení žáci,
v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, s účinností od začátku dne 14. 10. 2020 do 1. listopadu 2020 do 23.59, se zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve školách. Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.

Dále se zakazuje provoz ubytovacích školských zařízení tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol na domově mládeže.

Provoz školní jídelny zatím není přerušen a jídelna tak může umožnit odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jelikož je školní jídelna vzhledem k žákům a zaměstnancům považována za provozovnu, která neslouží veřejnosti, je možné, aby žáci a zaměstnanci konzumovali jídlo v prostorách jídelny, a to za dodržení stanovených hygienických podmínek. Protože toto nařízení přišlo poměrně rychle a mohl by nastat problém s odhlašováním žáků ze stravy, provedla paní vedoucí školní jídelny odhlášení všech žáků hromadně. Pokud by tedy některý ze žáků měl zájem využívat i v době distanční výuky školní stravování, je možno se přihlásit k odběru stravy u Bc. Hořínkové přes web, popř. telefonicky (518 305 342 ) nebo e-mailem na adresu horinkova@ssakyjov.cz .

Dny 26. 10. a 27. 10. 2020 jsou pro žáky vyhlášeny jako dny volna, kdy je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tzn. i distančním. 28. 10. je státní svátek a 29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Hlavním komunikačním kanálem se žáky a zákonnými zástupci pro teoretické i praktické vyučování je program Bakaláři a jeho funkce Komens. Vyučující jednotlivých předmětů, včetně odborného výcviku, zašlou žákům a v kopii i zákonným zástupcům úkoly na období výše uvedených týdnů. V některých teoretických předmětech bude probíhat výuka i on-line prostřednictvím programu Microsoft Teams. Žáci budou těmito vyučujícími vyzváni k přihlášení do takto naplánovaných hodin.

Na základě školského zákona jsou žáci povinni se distančně vzdělávat. Proto je jejich neúčast na vzdělávání považována za absenci, kterou je třeba omluvit. Problematika distanční výuky byla také doplněna do školního řádu, o čemž jste již byli informováni
Pokud má žák jakékoli technické problémy s komunikací nebo distančním vzděláváním, je třeba neprodleně kontaktovat třídního učitele, popř. konkrétního učitele a dohodnout se případně na jiné formě vzdělávání či zasílání úkolů.

Ing. Radek Hladný, ředitel

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama