Vítáme Vás na stránkách školy

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání žáků již od roku 1967. Součástí školy je i Domov mládeže pro naše studenty a studentky. Služby pro veřejnost: autoškola, školení, servis vozidel a další.

Úvod

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR jsme byli nuceni přistoupit k výuce distanční formou. Po celou dobu trvání tohoto opatření bude výuka probíhat prostřednictvím samostudia. Vyučující jednotlivých předmětů budou žáky kontaktovat přes Messenger, e-mail, Facebook, program Bakaláři, kde žáci získají informace o zadaných úkolech včetně materiálů k prostudování. Zadané úkoly musí žáci odevzdávat v předem stanovených termínech, přičemž první termín odevzdání úkolů byl stanoven na 25. března 2020. Odevzdané úkoly vyučující ohodnotí známkami, které budou následně zapsány v Bakalářích.
V úterý všichni přítomní žáci naší školy poskytli třídním učitelům svůj aktuální e-mailový kontakt. Prosíme ty, kteří v úterý 10. března nebyli ve škole, aby kontaktovali své třídní učitele a sdělili jim svou e-mailovou adresu. Zároveň Vás žádáme o pravidelné sledování webové a facebookové stránky školy.
Žáky žádáme, aby pravidelně četli zprávy a svědomitě plnili zadané úkoly. Nenechávejte si vypracování úkolů na poslední chvíli, abyste se nedostali do časových obtíží. Rodiče prosíme o spolupráci a dohled nad přípravou a včasným odevzdáváním zadaných úkolů. V případě dotazů budeme k dispozici na mailových kontaktech uvedených na webových stránkách školy. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat!
Přejeme Vám pevné zdraví a hodně úspěchů v samostudiu.

Na tomto odkazu najdete KONTAKTY URČENÉ KE KOMUNIKACI A K ODEVZDÁVÁNÍ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ JEDNOTLIVÝM VYUČUJÍCÍM

Kolektiv pedagogů Střední školy automobilní Kyjov

 


Naše škola vždy připravovala žáky v učebních a studijních oborech i nástavbovém studiu se zaměřením na automobily a silniční dopravu. V současné době jsou to dva tříleté učební obory - Mechanik opravář motorových vozidel a Karosář a čtyřletý studijní obor Autotronik.

Součástí výuky žáků školy je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B+C. Žákům naší školy také zajišťujeme možnost absolvovat kurz Profesní způsobilost řidiče, jehož absolvování rozšíří možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Můžete se podívat na videoklip o naší škole.

 

Aktuality

30.03.2020: Informace pro automechaniky z 2. a 3. ročníku

Dobrý den,

úkoly zadané z odborného výcviku jsou určené všem automechanikům 2.AK a 2.B nebo pak 3.AK a 3.B, přičemž není podstatné od kterého učitele odborného výcviku to je.

Každý automechanik, včetně těch kteří chodí na praxi do firem, má tedy za úkol odevzdat (poslat) v rámci svého ročníku (2. nebo 3.) všechny úkoly zadané "mistry odborného výcviku" (Kordula, Vařacha, Kozák).

Ing. Králík (ZŘPV), p. Ivan Mareš (VUOV)

 

 

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama