Vítáme Vás na stránkách školy

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání žáků již od roku 1967. Součástí školy je i Domov mládeže pro naše studenty a studentky. Služby pro veřejnost: autoškola, školení, servis vozidel a další.

Úvod

INFORMACE O ZAHÁJENÍ VÝUKY, ZAMĚŘENÉ NA PŘÍPRAVU ŽÁKŮ K ZÁVĚREČNÝM A MATURITNÍM ZKOUŠKÁM
Od 9. 6. 2020 bude obnovena konzultační výuka pro žáky všech 1. a 2. ročníků učebních i studijních oborů a také třídy 3.AT. Výuka není povinná, každý nechť zváží svůj zdravotní stav s ohledem na rizikové faktory, které jsou uvedeny v čestném prohlášení. Vyučování bude probíhat v teoretickém i praktickém vyučování dle specifického rozvrhu hodin. Žáci budou rozděleni v teoretickém vyučování do skupin dle oborů a tak, aby jejich počet ve skupině (učebně) nepřekročil 15. Výuka bude probíhat dopoledne. Individuální výuka praktického řízení motorových vozidel pro žáky 3.AK a 3.B bude organizována i v odpoledních hodinách jednotlivými učiteli autoškoly.
Aby se mohl žák zúčastnit výuky, musí zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění před vstupem do prostor školy. Pokud žák toto prohlášení nepředloží nebo ho odmítne podepsat, nemůže vstoupit do prostor školy a účastnit se tak výuky.
Výše uvedené čestné prohlášení odevzdají nebo vyplní a podepíší žáci ve vstupu do budovy teoretického vyučování nebo u pana Mareše.
Tiskopis čestného prohlášení ke stažení naleznete ZDE.
Bližší informace k organizaci výuky v jednotlivých dnech a o hygienických pravidlech při pohybu ve škole žáci získají na webu školy, telefonicky a především prostřednictvím e-mailů. Vše pak bude upřesněno po příchodu žáků do školy.
K výuce se žáci dostaví s nasazenou rouškou a musí mít také 1 náhradní a sáček na roušky. Bližší podrobnosti najdete v pokynech na našem webu.
Žáci budou mít také možnost se stravovat ve školní jídelně. Objednávky ke stravě je možno provést přes přihlašovací systém na webu školy. Mohou také přímo telefonicky či e-mailem kontaktovat vedoucí školního starvování Bc. Hořínkovou, tel. 518 305 342, e-mail horinkova@ssakyjov.cz

 Hygienicko organizační opatření pro organizaci výuky v květnu naleznete v záložce pro studenty.

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR jsme byli nuceni přistoupit k výuce distanční formou. Po celou dobu trvání tohoto opatření bude výuka probíhat prostřednictvím samostudia. Vyučující jednotlivých předmětů budou žáky kontaktovat přes Messenger, e-mail, Facebook, program Bakaláři, kde žáci získají informace o zadaných úkolech včetně materiálů k prostudování. Zadané úkoly musí žáci odevzdávat v předem stanovených termínech, přičemž první termín odevzdání úkolů byl stanoven na 25. března 2020. Odevzdané úkoly vyučující ohodnotí známkami, které budou následně zapsány v Bakalářích.
V úterý všichni přítomní žáci naší školy poskytli třídním učitelům svůj aktuální e-mailový kontakt. Prosíme ty, kteří v úterý 10. března nebyli ve škole, aby kontaktovali své třídní učitele a sdělili jim svou e-mailovou adresu. Zároveň Vás žádáme o pravidelné sledování webové a facebookové stránky školy.
Žáky žádáme, aby pravidelně četli zprávy a svědomitě plnili zadané úkoly. Nenechávejte si vypracování úkolů na poslední chvíli, abyste se nedostali do časových obtíží. Rodiče prosíme o spolupráci a dohled nad přípravou a včasným odevzdáváním zadaných úkolů. V případě dotazů budeme k dispozici na mailových kontaktech uvedených na webových stránkách školy. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat!
Přejeme Vám pevné zdraví a hodně úspěchů v samostudiu.

Na tomto odkazu najdete KONTAKTY URČENÉ KE KOMUNIKACI A K ODEVZDÁVÁNÍ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ JEDNOTLIVÝM VYUČUJÍCÍM

Kolektiv pedagogů Střední školy automobilní Kyjov

 


Naše škola vždy připravovala žáky v učebních a studijních oborech i nástavbovém studiu se zaměřením na automobily a silniční dopravu. V současné době jsou to dva tříleté učební obory - Mechanik opravář motorových vozidel a Karosář a čtyřletý studijní obor Autotronik.

Součástí výuky žáků školy je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B+C. Žákům naší školy také zajišťujeme možnost absolvovat kurz Profesní způsobilost řidiče, jehož absolvování rozšíří možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Můžete se podívat na videoklip o naší škole.

 

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama