Aktuality

24.01.2021: Od 25. 1. 2021 pokračuje distanční výuka

Vážení rodiče, vážení žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

-  v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
- provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)
- pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
- o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Ing. Radek Hladný, ředitel

 

08.01.2021: Pokračuje distanční výuka do 22. 1. 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,
vzhledem ke stávající epidemiologické situaci prodlužuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy platnost svého rozhodnutí k provozu škol od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 i na další období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021. 

Veškerá výuka na středních školách se tedy nadále realizuje pouze distančně. Výjimkou jsou individuální prezenční konzultace, které mohou využít žáci po dohodě s učitelem a učitelé je mohou využít v souvislosti s uzavřením klasifikace a absence žáka za 1. pololetí školního roku.

Ing. Radek Hladný, ředitel

 

Informace MŠMT k provozu škol od 11.1. do 22.1.2021

 

30.12.2020: Změny ve výuce od 04.01.2021 do 10.01.2021

Vážení rodiče, vážení žáci,
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a závazným informacím vydaných MŠMT, s účinností ode dne 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021, se zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve školách.

Dále se zakazuje provoz ubytovacích školských zařízení tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol na domově mládeže.

Provoz školní jídelny nebude přerušen a jídelna tak může umožnit odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jelikož je školní jídelna vzhledem k žákům a zaměstnancům považována za provozovnu, která neslouží veřejnosti, je možné, aby zaměstnanci konzumovali jídlo v prostorách jídelny, a to za dodržení stanovených hygienických podmínek. Pokud některý ze žáků by měl zájem využívat i v době distanční výuky školní stravování, je možno se přihlásit k odběru stravy. Nesmí se však stravovat v jídelně, ale může odebrat stravu „přes výdejní okno“. Objednání je možné u Bc. Hořínkové přes web, popř. telefonicky (518 305 342 ) nebo e-mailem na adresu horinkova@ssakyjov.cz .

Hlavním komunikačním kanálem se žáky a zákonnými zástupci pro teoretické i praktické vyučování je nadále program Bakaláři a jeho funkce Komens. Vyučující jednotlivých předmětů, včetně odborného výcviku, zašlou žákům a v kopii i zákonným zástupcům úkoly na výše uvedené období. V předmětech, ve kterých bude probíhat výuka i on-line prostřednictvím programu Microsoft Teams, budou žáci vyučujícími vyzváni k přihlášení do takto naplánovaných hodin.

Žáci mají možnost si dohodnout s vyučujícími individuální prezenční konzultace (vždy jeden učitel a jeden žák).


Na základě školského zákona jsou žáci povinni se distančně vzdělávat. Proto je jejich neúčast na vzdělávání považována za absenci, kterou je třeba omluvit. Problematika distanční výuky je také doplněna ve školním řádu.

Pokud má žák jakékoli technické problémy s komunikací nebo distančním vzděláváním, je třeba neprodleně kontaktovat třídního učitele, popř. konkrétního učitele a dohodnout se případně na jiné formě vzdělávání či zasílání úkolů.

Ing. Radek Hladný, ředitel

17.12.2020: Změny ve výuce 21. 12. - 22. 12. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,
na základě rozhodnutí vlády č. 1335 platí od 21. 12. do 23. 12. 2020 zákaz osobní přítomnosti žáků naší školy ve výuce i na ubytování v domově mládeže. Výuka v roce 2020 tedy skončí v pátek 18. 12. 2020.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Budou-li vydána nová opatření k výuce od ledna 2021, budeme Vás neprodleně informovat. Za stávající situace tedy bude vyučování pokračovat od pondělí 4. ledna. Pro bližší informace sledujte tedy náš web a Bakaláře.

Přeji Vám klidné, štědré a pohodové vánoční svátky, v novém roce pak pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů v rodinném i pracovním životě.

Radek Hladný, ředitel SŠ automobilní Kyjov, p.o.

04.12.2020: Informace o výuce a provozu školy od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

od 7. 12. 2020 dochází k dalšímu zmírnění hygienických opatření pro žáky škol.

Všechny třídy učebních oborů a třída 4.AT mají plnou prezenční výuky v teorii i odborném výcviku. Platí běžný rozvrh hodin s mírnými změnami.

Žáci oboru Autotronik v nižších ročnících mají odborný výcvik v plném rozsahu a teoretická výuka probíhá částečně prezenčně a zčásti distančně. Veškeré bližší informace od třídních učitelů a upravený rozvrh hodin najdou tito žáci v Bakalářích.

Zde je odkaz na informace k provozu škol od 7. 12. 2020 z MŠMT

Zde je odkaz na informace k provozu naší školy od 7. 12. 2020.

 

Ing. Radek Hladný, ředitel

Strana: 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama