Aktuality

30.03.2020: Informace pro automechaniky z 2. a 3. ročníku

Dobrý den,

úkoly zadané z odborného výcviku jsou určené všem automechanikům 2.AK a 2.B nebo pak 3.AK a 3.B, přičemž není podstatné od kterého učitele odborného výcviku to je.

Každý automechanik, včetně těch kteří chodí na praxi do firem, má tedy za úkol odevzdat (poslat) v rámci svého ročníku (2. nebo 3.) všechny úkoly zadané "mistry odborného výcviku" (Kordula, Vařacha, Kozák).

Ing. Králík (ZŘPV), p. Ivan Mareš (VUOV)

 

 

23.03.2020: Příprava na přijímací zkoušky zrušena

Upozorňujeme, že přípravný kurz na přijímací zkoušky se vzhledem k jejich nejistému termínu zřejmě neuskuteční.

Pokud by došlo ke změně, budeme Vás informovat.

Omlouváme se.

13.03.2020: ZRUŠENÍ ZÁJEZDU DO VARŠAVY

Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k šíření koronaviru po světě nebudeme organizovat zájezd do Varšavy. Cestovní kancelář potvrdila vrácení částky za neuskutečněnou akci. Žákům bude částka vrácena, až se škola opět otevře.

Děkuji za pochopení.

Ing. Radek Hladný, ředitel

10.03.2020: Uzavření školy kvůli koronaviru

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR jsme byli nuceni přistoupit k výuce distanční formou. Po celou dobu trvání tohoto opatření bude výuka probíhat prostřednictvím samostudia. Vyučující jednotlivých předmětů budou žáky kontaktovat přes Messenger, e-mail, Facebook, program Bakaláři, kde žáci získají informace o zadaných úkolech včetně materiálů k prostudování. Zadané úkoly musí žáci odevzdávat v předem stanovených termínech, přičemž první termín odevzdání úkolů byl stanoven na 25. března 2020. Odevzdané úkoly vyučující ohodnotí známkami, které budou následně zapsány v Bakalářích.
V úterý všichni přítomní žáci naší školy poskytli třídním učitelům svůj aktuální e-mailový kontakt. Prosíme ty, kteří v úterý 10. března nebyli ve škole, aby kontaktovali své třídní učitele a sdělili jim svou e-mailovou adresu. Zároveň Vás žádáme o pravidelné sledování webové a facebookové stránky školy.
Žáky žádáme, aby pravidelně četli zprávy a svědomitě plnili zadané úkoly. Nenechávejte si vypracování úkolů na poslední chvíli, abyste se nedostali do časových obtíží. Rodiče prosíme o spolupráci a dohled nad přípravou a včasným odevzdáváním zadaných úkolů. V případě dotazů budeme k dispozici na mailových kontaktech uvedených na webových stránkách školy. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat!
Přejeme Vám pevné zdraví a hodně úspěchů v samostudiu.
Kolektiv pedagogů Střední školy automobilní Kyjov

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na tomto odkazu.

 

KONTAKTY URČENÉ KE KOMUNIKACI A K ODEVZDÁVÁNÍ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ JEDNOTLIVÝM VYUČUJÍCÍM


Ing. Radek Hladný                               hladny2020@seznam.cz

Ing. Dušan Nenička                             nenicka2020@seznam.cz

Mgr. Martina Filipová                           řiďte se pokyny ve skupinách na Messengeru


Mgr. Renáta Balajková                        balajkova2020@seznam.cz  - pro učňovské třídy
                                                            2.AT a 3.AT řiďte se pokyny ve skupinách na Messengeru


Mgr. Alena Putinová                            putinova2020@seznam.cz

Mgr. Jana Chromá, Bc.                       chroma2020@seznam.cz

Ing. Iveta Konvičná                             IveKonvi@seznam.cz

Ing. Milan Juriga                                 juriga2020@seznam.cz

Ing. Marie Rivolová                            rivolova2020@seznam.cz

Ing. Zdeněk Vala                                vala2020@seznam.cz

Mgr. Miloš Růžička                             trida2ak@seznam.cz

 

 

28.02.2020: Zrušení zájezdu do Ženevy

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k šíření koronaviru po světě rozhodla švýcarská vláda o zrušení autosalonu Źeneva 2020.

Vzhledem ke smlouvě s cestovní kanceláří, která měla již zaplacené ubytování a dopravu, jsme odmítli náhradní program s ubytováním ve Francii a zájezd stornovali.

Bohužel po dohodě s CK si tato zřejmě ponechá z ceny zájezdu poměrnou, i když menší část.

I když si CK ponechala část nákladů, rozhodli jsme se vrátit účastníkům celou částku. Ta jim bude vrácena po návratu do školy.

 

Radek Hladný, ředitel

 

Strana: 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama