Aktuality

24.09.2020: Pátek 25. 9. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

jelikož je aktuální situace v souvislosti s epidemií koronaviru na naší škole stabilizovaná a prozatím nebyla na žádnou třídu nebo zaměstnance uvalena karanténa, nebudeme vyhlašovat ředitelské volno v pátek 25.9.2020. Výuka tedy probíhá tento den dle aktuálního rozvrhu hodin.

17.09.2020: Kandidáti a volba členů školské rady

Vážení rodiče, vážení zletilí žáci,
Vzhledem k tomu, že skončilo volební období členů školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky, vyhlásil jsem na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad (Usnesení RJMK č. 11324/12/R 154, příloha č.1, bod 3.9), volby 3 členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky na příští období 09/2020 – 08/2023
Kandidátka přihlášených zájemců je uvedena níže a bude zveřejněna od 17. 9. 2020 do 24. 9. 2020 u vchodu do školy a na webových stránkách školy.

Volby z přihlášených kandidátů proběhnou ve čtvrtek 24. 9. 2020 v označené volební místnosti školy v čase 8,00 – 16.00 hodin. Platný volič se prokáže průkazem totožnosti, obdrží volební lístek a dle instrukcí zvolí kandidáta do školské rady. Volba probíhá tajným hlasováním.
Voleb se mohou zúčastnit zákonní zástupci nezletilých žáků (pouze jeden za jednoho žáka) a zletilí žáci školy.


Ing. Radek Hladný, ředitel školy


Kandidáti do voleb za člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky na období 09/2020 – 08/2023.

1. Bobková Marta                zákonný zástupce nezletilého žáka
2. Janča Ondřej                   zletilý žák
3. Sýs František                  zákonný zástupce nezletilého žáka


17.09.2020: Zpřísnění povinnosti nošení roušek

Počínaje 18. 9. 2020 nařizuje Ministerstvo zdravotnictví povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest ve všech prostorách škol, tj. nejen na chodbách, v šatnách, WC, ale nově i ve třídách.

V této příloze naleznete aktuální doporučený postup pro lékaře, školy a rodiče ohledně akutních onemocnění v průběhu  pandemie Covid 19.

 

09.09.2020: Povinné používání roušek

Počínaje 10. 9. 2020 nařizuje Ministerstvo zdravotnictví povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest  ve společných prostorách škol, tj. na chodbách, v šatnách, WC.

Tato povinnost se nevztahuje na  internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

08.09.2020: Volby členů školské rady

Vážení rodiče, vážení zletilí žáci,
Vzhledem k tomu, že skončilo volební období členů školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky, vyhlašuji na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad (Usnesení RJMK č. 11324/12/R 154, příloha č.1, bod 3.9), volby 3 členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky na příští období 09/2020 – 08/2023
Na níže uvedeném odkazu - příloze naleznete podrobnosti k činnosti školské rady. Členové Školské rady jsou voleni na období 3 let.

Vyzývám zájemce z Vašich řad o práci ve Školské radě, aby si stáhli na níže uvedeném odkazu našeho webu přihlášku a vyplněnou ji zaslali poštou na adresu školy nebo v elektronické podobě na e-mail info@ssakyjov.cz, popř. ji osobně doručili na sekretariát. Přihlášky budou přijímány nejpozději do 15.00 hodin 16.9.2020.


Kandidátka bude zveřejněna od 17. 9. 2020 do 24. 9. 2020 u vchodu do školy a na webových stránkách školy.

Vlastní volby z přihlášených kandidátů proběhnou ve čtvrtek 24. 9. 2020 v označené volební místnosti školy v čase 8,00 – 16.00 hodin. Platný volič se prokáže průkazem totožnosti, obdrží volební lístek a dle instrukcí zvolí kandidáta do školské rady. Volba probíhá tajným hlasováním.


Voleb se mohou zúčastnit zákonní zástupci nezletilých žáků (pouze jeden za jednoho žáka) a zletilí žáci školy.

Přílohy – odkazy:
Informace o činnosti školské rady
Přihláška kandidáta do školské rady ve wordu
Přihláška kandidáta do školské rady v pdf

 

Strana: 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama