Aktuality

04.12.2020: Informace o výuce a provozu školy od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

od 7. 12. 2020 dochází k dalšímu zmírnění hygienických opatření pro žáky škol.

Všechny třídy učebních oborů a třída 4.AT mají plnou prezenční výuky v teorii i odborném výcviku. Platí běžný rozvrh hodin s mírnými změnami.

Žáci oboru Autotronik v nižších ročnících mají odborný výcvik v plném rozsahu a teoretická výuka probíhá částečně prezenčně a zčásti distančně. Veškeré bližší informace od třídních učitelů a upravený rozvrh hodin najdou tito žáci v Bakalářích.

Zde je odkaz na informace k provozu škol od 7. 12. 2020 z MŠMT

Zde je odkaz na informace k provozu naší školy od 7. 12. 2020.

 

Ing. Radek Hladný, ředitel

03.12.2020: Den otevřených dveří a prohlídky školy

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je naplánován nejbližší Den otevřených dveří na sobotu 9.1.2021.

Zájemci o studium a jejich rodiče si ale mohou v termínu od 7.12. do 21.12. 2020 dohodnout individuální prohlídku školy po vyučování, a to následovně:
pondělí, úterý a čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin
středa                              od 14.00 do 16.30 hodin

Prohlídku je však vždy nutno předem telefonicky objednat na čísle 518 305 347.

21.11.2020: Opatření MŠMT a MZ - částečné otevření škol

Vážení rodiče, vážení žáci,
na základě rozhodnutí MŠMT a MZ platí od 25. 11. 2020 do odvolání následující omezení provozu naší střední školy. Omezení se týká zákazu osobní přítomnosti žáků na teoretickém vyučování, výjimku ale tvoří žáci posledních ročníků. Žáci tříd 4.AT, 3.AK a 3.B budou mít jak teoretickou, tak praktickou výuku prezenčně, tj. s osobní účastí.
Praktická výuka všech tříd, tzn. odborný výcvik,
není s ohledem na velikost skupin omezena a bude tedy probíhat v běžném rozsahu (v našich dílnách i ve firmách) ve všech třídách dle běžného rozvrhu a za dodržení platných hygienických nařízení (roušky uvnitř budov po celou dobu výuky s výjimkou konzumace potravin).
Ubytování žáků na domově mládeže je omezeno tak, že jej mohou využívat pouze žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky. S jistými omezeními bude fungovat i školní jídelna. Přestože teoretická výuka tříd 1.AK, 1.B, 2.A, 2.B, 2.K, 1.AT, 2.AT a 3.AT bude probíhat distančně, mohou tito žáci v době teoretického vyučování odebrat oběd (tj. bez konzumace v jídelně) za dotovanou cenu. Přihlášení žáků na stravování si musí každý žák zajistit sám. To je možno osobně u paní Hořínkové, přes web, popř. telefonicky (518 305 342) nebo e-mailem na adresu horinkova@ssakyjov.cz.
Teoretické vyučování tříd 1.AK, 1.B, 2.A, 2.B, 2.K, 1.AT, 2.AT a 3.AT bude nadále realizováno distanční formou. Hlavním komunikačním kanálem se žáky a zákonnými zástupci je nadále program Bakaláři a jeho funkce Komens. V některých předmětech bude i nadále probíhat výuka on-line prostřednictvím programu Microsoft Teams. Žáci budou těmito vyučujícími vyzváni k přihlášení do naplánovaných hodin.
Na základě školského zákona jsou žáci povinni se vzdělávat, a to prezenčně, popř. distančně. Proto je jejich neúčast na vzdělávání považována za absenci, kterou je třeba omluvit.
U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
Nadále platí, že pokud má žák jakékoli technické problémy s komunikací nebo distančním vzděláváním, je třeba neprodleně kontaktovat třídního učitele a dohodnout se případně na jiné formě vzdělávání či zasílání úkolů.

31.10.2020: Prodloužení nouzového stavu a uzavření škol

Vážení rodiče, vážení žáci,
v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., se zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve školách. Rovněž se zakazuje provoz ubytovacích školských zařízení tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol na domově mládeže.
Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.
Provoz školní jídelny zatím není přerušen a jídelna tak může umožnit odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jelikož je školní jídelna vzhledem k žákům a zaměstnancům považována za provozovnu, která neslouží veřejnosti, je možné, aby žáci a zaměstnanci konzumovali jídlo v prostorách jídelny, a to za dodržení stanovených hygienických podmínek.
Hlavním komunikačním kanálem se žáky a zákonnými zástupci pro teoretické i praktické vyučování je program Bakaláři a jeho funkce Komens. Vyučující jednotlivých předmětů, včetně odborného výcviku, zašlou žákům a v kopii i zákonným zástupcům úkoly na jednotlivá období výše uvedených týdnů. V některých teoretických předmětech bude probíhat výuka i on-line prostřednictvím programu Microsoft Teams. Žáci budou těmito vyučujícími vyzváni k přihlášení do takto naplánovaných hodin.
Na základě školského zákona jsou žáci povinni se distančně vzdělávat. Proto je jejich neúčast na vzdělávání považována za absenci, kterou je třeba omluvit. Problematika distanční výuky byla také doplněna do školního řádu, o čemž jste již byli informováni
Pokud má žák jakékoli technické problémy s komunikací nebo distančním vzděláváním, je třeba neprodleně kontaktovat třídního učitele, popř. konkrétního učitele a dohodnout se případně na jiné formě vzdělávání či zasílání úkolů.

Ing. Radek Hladný, ředitel


13.10.2020: Uzavření školy

Vážení rodiče, vážení žáci,
v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, s účinností od začátku dne 14. 10. 2020 do 1. listopadu 2020 do 23.59, se zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve školách. Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.

Dále se zakazuje provoz ubytovacích školských zařízení tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol na domově mládeže.

Provoz školní jídelny zatím není přerušen a jídelna tak může umožnit odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jelikož je školní jídelna vzhledem k žákům a zaměstnancům považována za provozovnu, která neslouží veřejnosti, je možné, aby žáci a zaměstnanci konzumovali jídlo v prostorách jídelny, a to za dodržení stanovených hygienických podmínek. Protože toto nařízení přišlo poměrně rychle a mohl by nastat problém s odhlašováním žáků ze stravy, provedla paní vedoucí školní jídelny odhlášení všech žáků hromadně. Pokud by tedy některý ze žáků měl zájem využívat i v době distanční výuky školní stravování, je možno se přihlásit k odběru stravy u Bc. Hořínkové přes web, popř. telefonicky (518 305 342 ) nebo e-mailem na adresu horinkova@ssakyjov.cz .

Dny 26. 10. a 27. 10. 2020 jsou pro žáky vyhlášeny jako dny volna, kdy je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tzn. i distančním. 28. 10. je státní svátek a 29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Hlavním komunikačním kanálem se žáky a zákonnými zástupci pro teoretické i praktické vyučování je program Bakaláři a jeho funkce Komens. Vyučující jednotlivých předmětů, včetně odborného výcviku, zašlou žákům a v kopii i zákonným zástupcům úkoly na období výše uvedených týdnů. V některých teoretických předmětech bude probíhat výuka i on-line prostřednictvím programu Microsoft Teams. Žáci budou těmito vyučujícími vyzváni k přihlášení do takto naplánovaných hodin.

Na základě školského zákona jsou žáci povinni se distančně vzdělávat. Proto je jejich neúčast na vzdělávání považována za absenci, kterou je třeba omluvit. Problematika distanční výuky byla také doplněna do školního řádu, o čemž jste již byli informováni
Pokud má žák jakékoli technické problémy s komunikací nebo distančním vzděláváním, je třeba neprodleně kontaktovat třídního učitele, popř. konkrétního učitele a dohodnout se případně na jiné formě vzdělávání či zasílání úkolů.

Ing. Radek Hladný, ředitel

Strana: 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama