Autoškola

Součástí výuky žáků školy je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B+C (u karosáře pouze B).
V současné době škola neprovozuje autoškolu pro veřejnost, ale jen pro žáky školy v rámci výuky

 

Platba za opravné zkoušky v autoškole !!!

Žák, který úspěšně nevykoná v řádném termínu praktickou zkoušku v řízení vozidla zaplatí škole za každou opravnou zkoušku:

- jízda s nákladním automobilem v rámci skupiny C - 370 Kč

- jízda s osobním automobilem v rámci skupiny B - 300 Kč

Kromě toho uhradí žák za opravnou zkoušku příslušný poplatek také na městském úřadu v Kyjově, odbor správních,dopravních a živnostenských agend !!!

Testy pro veřejnost na stránkách MDČR

Vyzkoušejte si Vaše znalosti při bezplatném on-line testování

Zpět Služby

 

Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama