Obory studia

Učební obory:

23 – 68 – H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel


Název ŠVP: Automechanik
Délka přípravy: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Doklad o ukončení: Výuční list
Přijímání žáků: výběrové řízení
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost

Popis oboru:

Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání automechanik. Součástí vzdělání absolventa je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C a v případě zájmu i příslušného profesního průkazu způsobilosti řidiče.

Vzdělání umožní kvalifikovaně vykonávat činnosti spojené s výrobou a provozem silničních vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, STK, SME apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, kontroly po provedené opravě, obsluhy diagnostických zařízení, vyplňování technické dokumentace, zajištění náhradních dílů apod.


23 – 55 – H / 02 Karosář


Název ŠVP: Karosář
Délka přípravy: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Doklad o ukončení: Výuční list
Přijímání žáků: výběrové řízení
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost

Popis oboru:

Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Součástí vzdělání absolventa je řidičský průkaz skupiny B a oprávnění ke svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2.

Žák je připravován tak, aby se po úspěšném absolvování oboru mohl uplatnit při výrobě a opravách karoserií a skříní silničních motorových vozidel.

V případě zájmu může žák absolvovat přípravu k získání řidičského oprávnění skupiny C a příslušného průkazu způsobilosti řidiče.

 


Studijní obor:

39 – 41 – L / 01 Autotronik


Název ŠVP: Autotronik
Délka přípravy: 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Doklad o ukončení: Vysvědčení o maturitní zkoušce
Přijímání žáků: výběrové řízení
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost

Popis oboru:

Absolvent získá úplné střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Součástí vzdělání absolventa je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C a v případě zájmu příslušného profesního průkazu způsobilosti řidiče.

Žák je připravován k výkonu náročných dělnických činností v oblasti provozu, údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel.

Absolvent může také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

 

Seznam vyučovaných oborů v historii školy

Kód

Název

Zaměření

26-57-H/001

Autoelektrikář

----------------------------------

23-55-H/002

Klempíř - strojírenská výroba

karosář-opravář karoserií silničních motorových vozidel

24-35-2/01

Klempíř

pro strojírenskou výrobu

23-68-H/001

Automechanik

----------------------------------

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

 

39-41-L/001

Autotronik

 

39-41-L/01

Autotronik

 

37-41-L/503

Dopravní provoz

----------------------------------

23-55-H/02

Karosář

 

23-68-H/003

Mechanik opravář - silniční motorová vozidla

pro silniční motorová vozidla

66-51-H/007

Prodavač - motorová vozidla

pro motorová vozidla

23-45-M/006

Silniční doprava - diagnostika motorových vozidel

 

23-45-M/01

Dopravní prostředky

 

23-45-M/004

Silniční doprava

diagnostika motorových vozidel

 

Zpět Pro uchazeče

 

 

 

 

Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama