Přijímací řízení

3. kolo přijímacího řízení do všech oborů denního studia. Kriteria naleznete níže.

Kriteria přijímacího řízení pro učební obory - 3.kolo

Kriteria přijímacího řízení pro studijní obor Autotronik - 3.kolo


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018

Výsledky 3. kola pro učební obory mechanik opravář motorových vozidel

Výsledky 2. kola pro studijní obor Autotronik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách ve školním roce 2016-2017.

Požadavky k přijímací zkoušce z českého jazyka - pro naši školu hledejte v textu v části C

Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky - pro naši školu hledejte v části C


Kriteria přijímacího řízení pro jednotlivé obory studia na naší škole - 1. kolo
Obory denního studia:
Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář

Dálkové studium:

Provozní technika

 

Do všech oborů jsou přijímáni chlapci i dívky.

Pro dojíždějící žáky možnost ubytování na DM včetně celodenní stravy

Podrobnosti o nabízených oborech získáte u výchovných poradců na ZŠ nebo přímo na SŠ automobilní Kyjov, p.o.

 

  

Přihlášky naleznete zde  Poučení o zápisovém lístku

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ke vzdělávání pro školní rok 2016/2017 - 1.kolo

Učební obory

Studijní obor Autotronik

 

 

Zpět Pro uchazeče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama