Přijímací řízení

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

Přihlášky je možno podávat do 31.8.2018. Pro podrobnosti klikněte níže.

Kritéria přijímání do 3. kola - Mechanik opravář motorových vozidel

Kritéria přijímání do 3.kola - Autotronik

 

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů - 2.kolo

Výsledky přijímacího  řízení do studijního oboru Autotronik - 1. kolo

 

Základní informace pro 1. kolo  přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2018. Přihláška do denního studia musí být na předepsaném tiskopise, musí být potvrzena příslušnou základní školou (podpis ředitele a kulaté razítko) a musí být potvrzena lékařem.

Přihláška obsahuje klasifikaci za obě pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku.

Pokud podává uchazeč přihlášku na studijní obor Autotronik a má doporučení ze školského poradenského zařízení, je třeba je pro jeho zohlednění při přijímací zkoušce doložit.

Přijímací zkoušky se konají jen u studijních oborů (maturitních) v 1. kole. Termín pro školy uvedené na 1. místě je 12.4.2018, pro školy uvedené na 2. místě je 16.4.2018.

Každý z uchazečů, který odevzdal přihlášku, obdrží  informaci s registračním číslem, pod kterým bude veden v přijímacím řízení. Uchazeči, kteří musí vykonat přijímací zkoušku, obdrží také pozvánku k této zkoušce.

Podrobná kriteria k přijetí jsou uvedena níže.

 

Kriteria přijímacího řízení pro jednotlivé obory studia na naší škole - 1. kolo
Obory denního studia:
Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář

Dálkové studium:

Provozní technika

Obecné informace o přijímacím řízení z MŠMT

Do všech oborů jsou přijímáni chlapci i dívky.

Pro dojíždějící žáky možnost ubytování na DM včetně celodenní stravy

Podrobnosti o nabízených oborech získáte u výchovných poradců na ZŠ nebo přímo na SŠ automobilní Kyjov, p.o.

 

  

Přihlášky naleznete zde  Poučení o zápisovém lístku

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ke vzdělávání pro školní rok 2016/2017 - 1.kolo

Učební obory

Studijní obor Autotronik

 

 

Zpět Pro uchazeče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama