Pro studenty

Suplování        Rozvrhy hodin tříd         Rozvrhy hodin učitelů

 
Organizace školního roku

Zahájení školního roku 2017/2018 4. 9. 2017

1. pololetí
2. pololetí

4. 9. 2017 - 31. 1. 2018
1. 2. 2018 - 29. 6. 2018

Prázdniny  

Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

26.10.2017 a 27.10.2017
23.12.2017 - 02.01.2018
02.02.2018
05.02.2018 -11.02.2018
29.03.2018 - 30.03.2018
02.07.2018 - 31.08.2018

Státní svátky  

Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Velikonoční pondělí

28. 9.
28. 10.
17. 11.
17. 4.

Závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky se konají dle platných předpisů MŠMT v termínech:  

Praktické maturitní zkoušky 4.AT
Celková klasifikace 4. ročníku
Ústní maturitní zkoušky
Společná část maturitních zkoušek
Celková klasifikace 3. ročníku
Písemná část ZZ
Praktická část ZZ
Seznámení s výsledky ZZ
Ústní část ZZ

18. 4. - 20. 4. 2018
27. 4. 2018
16. 5. - 18. 5. 2018
2. 5. - 15. 5. 2018
30. 5. 2018
1. 6. 2018
4. 6. - 7. 6. 2018
7. 6. 2018
15. 6. až  18. 6. 2018

Praxe  

2.AT
3.AT

14. 5. -25. 5. 2018

 

Schůzky SRP školy:

9. 11. 2017
5. 4. 2018

 

Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama