Projekty

Aktuálně realizované projekty

Erasmus+

V posledním týdnu měsíce srpna 2017 vycestuje na čtyřtýdenní odbornou stáž 1 žákyně  a 1 žák oboru Autotronik do italské Florencie.

Ukončené projekty

Erasmus+

 

Zdokonalujeme se v anglickém jazyce, č. projektu CZ,1.07/1.1.00/56.2292
Naše škola se připojila k výzvě č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vytvořila si projekt s názvem: Zdokonalujeme se v anglickém jazyce. V rámci projektu budou realizovány tři klíčové aktivity:

 Zahraniční jazykové kurzy pro učitele
 Stínování pro pedagogy
 Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky
 
Cílem klíčových aktivit je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů a žáků na středních školách a profesní rozvoj učitelů cizích jazyků.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Naše škola se zapojila do projektu:
Pojďme se dotknout ICT, č. projektu
CZ.1.07/1.3.00/51.0016
jako partner projektu.

Realizátor projektu:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Doba realizace projektu:
Projekt probíhá v době od  31. 10. 2014 do 31. 7. 2015 

Cíl projektu:
Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji  těchto technologií. 

Popis zapojení partnera:
Vzdělávání ředitelů.
Mentorská činnost.
Studium pro metodiky ICT.
Nákup dotykových zařízení v rámci Výběrového řízení.
Absolvování seminářů a školení v oblasti zapojování mobilních dotykových zařízení do výuky organizované SSŠ Brno.
Spolupráce při evaluaci projektových aktivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama