Závěrečné zkoušky

Škola je zapojena do projektu Nová závěrečná zkouška

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Hlavním cílem projektu je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem do všech škol.

 

Závěrečné zkoušky - opravné termíny - prosinec 2019

 

Pokyny a rozpis k písemné části závěrečné zkoušky - neplatné

ROZPIS PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - neplatné

 

 

 

 

Témata pro opakování k ústní a písemné části ZZ - automechanik

 

 

Témata k praktické části ZZ - automechanik

 

Zpět Pro studenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama